Klachtenprocedure

Uiteraard doet de Topais en de docent er alles aan om goede opleidingen te verzorgen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cursist toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dat te bespreken. Maar als dit geen oplossing voor u biedt, kunt u een klacht indienen.

Waarover kunt u een klacht indienen?

Een klacht kan betrekking hebben op de geleverde dienst, maar ook over de organisatie. U kunt bijvoorbeeld het gevoel hebben onvoldoende te zijn geïnformeerd.

Hoe gaat de procedure in haar werk?

Het kan zijn dat een gesprek geen of niet voldoende oplossing biedt. Of er is een goede reden om geen gesprek aan te willen gaan. Dan kunt u gebruik maken van onze klachtenprocedure. Mevrouw Irene Harteveld is de onafhankelijke derde waar cursisten van Topais en aangesloten modevakscholen terecht kunnen. U kunt uw klacht invullen in het klachtenformulier. De onafhankelijke derde ontvangt dan uw klacht. Wanneer u nadere vragen hebt of er niet uitkomt, is het mogelijk de onafhankelijke derde per mail te benaderen.

Wat gebeurt er met mijn klacht?

De onafhankelijke derde bekijkt uw klacht, geeft desgewenst advies en zoekt naar een oplossing. U krijgt binnen 3 weken een reactie van de onafhankelijke derde op uw ingediende klacht. De onafhankelijke derde zal ook contact opnemen met de betrokken docent. Uiterlijk binnen 3 weken na contact tussen de onafhankelijke derde en de docent of organisatie zal de docent haar reactie/oplossing moeten aangeven over de geuite klacht.

Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de cursist hiervan binnen 3 weken in kennis gesteld

Wat als er geen oplossing gevonden wordt?

Bent u niet tevreden over de geboden oplossing van de docent of over de klachtenafhandeling? Dan kunt u dit aangeven bij de onafhankelijke derde. De onafhankelijke derde probeert dan alsnog tot een oplossing te komen. In bepaalde gevallen kan de onafhankelijke derde een schadevergoeding toekennen.

Het oordeel van de onafhankelijke derde is voor topais en aangesloten modevakscholen bindend; eventuele consequenties worden door topais snel afgehandeld. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van een jaar bewaard.